Tag: Tinne Van der Straeten


  • Ik geef hier even een overzicht van mijn artikels in Doorbraak rond de mythische prijsplafonds op de energieprijzen. Het begon allemaal met fake news in maart 2022 en het draaide uit op een lege doos en iets geheel anders dan wat de federale regering en minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en premier…

  • De Europese Rekenkamer hekelt de gezamenlijk gasaankopen van de Europese Unie. In 2022 in volle energiecrisis als gevolg van de Russische inval in Oekraïne besloot de Raad van de EU massaal gas aan te kopen. Volgens de auditeurs van de Europese Rekenkamer (vergelijkbaar met het Rekenhof in België) leverde dit geen voordelen op. Dat staat…

  • De fameuze uitstap uit het Energiehandvestverdrag die minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) doordrukte blijkt een lege doos. Eigenlijk is wat 30 mei 2024 onder het Belgische EU-voorzitterschap gebeurde een vaudeville. De ‘belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap’ zoals Van der Straeten het noemde op haar eigen website blijkt een symbooldossiertje. En dan…

  • Tinne Van der Straeten loodste de EU uit het Energiehandvestverdrag, maar België blijft lid. De Belgische regering is geen voorstander om uit het Energiehandvestverdrag te stappen. Toch loodste minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) als tijdelijk EU-voorzitter de EU en Euratom uit datzelfde verdrag. Pikant detail: België blijft wel lid, maar mag zich…

  • Federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kent de intergouvernementele organisaties (IGO’s) rond haar beleidsdomein goed. Haar gehele termijn lobbyde ze zeer intensief bij al die verdragsorganisaties waar ze als regeringslid een stoel aan de tafel had. En hoewel de meeste van die organisaties een tamelijk obscuur leven leiden en nauwelijks een burger…

  • Eind april ontving gasbedrijf Fluxys een monopolie van de federale regering. Fluxys Hydrogen wordt de operator voor een toekomstig pijpleidingennet voor de invoer en het vervoer van (groene) waterstof. Fluxys was blijkbaar de enige kandidaat ondanks een Europese subsidie van 95 miljoen euro verbonden aan het netwerk. De vraag is wie de overige honderden miljoenen…

  • Op de informele Energieraad tekende minister Tinne Van der Straeten (Groen) trots met de Europese Commissie en de zonnepanelensector een zonnepanelencharter. Nieuwe spelregels bij openbare aanbestedingen en massale subsidies moeten boeman China helpen verslaan. Tinne Van der Straeten (Groen) mocht als federaal minister voor Energie deze week een informele Energieraad organiseren in het kader van…

  • Dinsdag tijdens de Kamercommissie Energie schorste voorzitter Christian Leysen (Open Vld) de zitting omdat de meerderheid niet in aantal was. Het quorum was niet bereikt heet zoiets. Waarom waren ze met te weinig? Omdat de voorzitter in persoon, in casu Leysen de zaal verliet. Voor de tiende keer probeerde de Kamercommissie Energie een voorstel te…

  • Tijdens de klimaatconferentie COP28 in Dubai werden records gebroken. Meer vliegtuigen, meer overnachtingen, meer deelnemers die luxemenu’s aten in restaurants met airconditioning en vooral meer COP-toeristen. Een klimaatbedevaart voor wie gezien wil worden. Vorig jaar schreef ik meerdere artikels over de COP27. Hoewel ik de COP28 via de media heb proberen volgen, was ik blij…

  • CRM-veiling bevoorradingszekerheid flopt opnieuw De federale regering organiseerde via netbeheerder Elia haar jaarlijkse subsidieronde om de wegvallende elektriciteitsproductie door de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Elia deelde de resultaten mee. Eigenlijk draaide die subsidieronde uit op het subsidiëren van een oude gascentrale die normaal gesloopt zou worden. Het Capacity Remuneration Mechanism of CRM…