Categorie: Energie


  • De Vlaamse overheid wist al in 2021 dat het EPC-label compleet ongeschikt is voor beleid. Toch besloten ze om het te gebruiken als instrument voor de renovatieplicht, het uitdelen van EPC-labelpremies, het toekennen van goedkope renovatieleningen, het reguleren van de huurindexering enzovoort. Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor gebouwen is een vondst van de Europese Commissie. Die…

  • Een groepje Don Quichottes die strijden tegen windmolens hebben een nieuwe troefkaart. Fijn stof afkomstig van wieken of turbinebladen. Ze hekelen dat de milieuverenigingen normaal het voorzorgsprincipe inroepen om allerlei vergunningen te schorsen of te laten vernietigen, maar bij windmolens hullen ze zich plots in stilzwijgen. Waarom? Het is geweten dat de productie van de…

  • Dinsdag tijdens de Kamercommissie Energie schorste voorzitter Christian Leysen (Open Vld) de zitting omdat de meerderheid niet in aantal was. Het quorum was niet bereikt heet zoiets. Waarom waren ze met te weinig? Omdat de voorzitter in persoon, in casu Leysen de zaal verliet. Voor de tiende keer probeerde de Kamercommissie Energie een voorstel te…

  • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #72 op 2 december 2018. “Ruim één op de vijf Belgische gezinnen leeft in energiearmoede, een percentage dat al enkele jaren stabiel blijft, zo blijkt uit de jaarlijkse Barometer Energiearmoede.” Ondanks dure eden die Kamerleden en regeringsleden zwoeren schiet het dus niet op. Het meest bevreemdende is…

  • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #58 op 5 mei 2018. Wie even nadenkt over de goudmijn die aardolieproducten zijn voor staatskassen van de Europese lidstaten, kan niet anders dan de vraag stellen wat zal gebeuren op het moment de meerderheid van de automobilisten overschakelen op een elektrische auto. Niet dat elektriciteit niet…

  • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #78 van 23 februari 2019. Ondergetekende was vanaf het prille begin deelnemer aan een coöperatieve voor groene energie, maar reeds in 2007 ging dat de foute richting op. Toen nam de raad van bestuur het standpunt in dat ze ook aan politiek moesten gaan doen. Uiteraard ten…

  • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #81 van 6 april 2019. Het heeft weinig aan actualiteit verloren. Wie ouder is dan pakweg 40 zal op school wel geleerd hebben over de Military-Industrial Complex Speech door de afscheidnemende Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower in 1961. Een minder bekende passage op het einde van die speech klinkt…

  • Vanaf 2027 moeten leveranciers van brandstof voor wegtransport en gebouwenverwarming CO2-emmissierechten betalen. Dat legde de EU de lidstaten op in de vernieuwde ETS-richtlijn. De Vlaamse regering claimt daarom via minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de opbrengsten van het Europees emissiehandelssysteem (ETS) voor bouw en transport bij de federale regering met een ontwerpdecreet. De Vlaamse…

  • De afrekening van de stroomfactuur is een berekening op basis van bepaalde formules. Bij variabele prijzen spelen indexatieparameters en referentieprijzen een grote rol in de prijsberekening. Met die prijzen blijkt iets raars aan de hand. De eindafrekening van huishoudens hun stroomfactuur is geen optelsom van dagelijks verbruik aan dagelijkse prijzen. Het is een berekening van…

  • CRM-veiling bevoorradingszekerheid flopt opnieuw De federale regering organiseerde via netbeheerder Elia haar jaarlijkse subsidieronde om de wegvallende elektriciteitsproductie door de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Elia deelde de resultaten mee. Eigenlijk draaide die subsidieronde uit op het subsidiëren van een oude gascentrale die normaal gesloopt zou worden. Het Capacity Remuneration Mechanism of CRM…