De zestiende, zeventiende en meer nog de achttiende eeuw waren eeuwen van grote leeshonger. Eeuwen van boekenpolitie, illegale drukken, nep-adressen, colportage van boeken… De Republiek zorgde voor de grootste productie en export, maar ook de Zuidelijke Nederlanden en zelfs het prinsbisdom Luik exporteerden vele – vaak verboden – boeken naar bijvoorbeeld Frankrijk. Op deze pagina’s zal ingegaan worden op enkele pronkstukken uit dezelfde periode.

Het eerste boek was een bestseller doe in mini en maxi uitvoering te koop was. Het bewuste boek wordt trouwens nog steeds gebruikt in het middelbare onderwijs. Het is een extreem klein boekje nauwelijks groter dan sommige missaaltjes.