Ik maak in QGIS en andere software journalistieke cartografie, maar ook kaartjes voor historische en archeologische publicaties. Dat vergt enige kennis, maar ook veel databanken, rekenbladen enzovoort om te koppelen aan geografische gegevens. Grenzen, rivieren en kusten zijn vaak door de eeuwen of millennia aanzienlijk veranderd. Ook de projectie kan van belang zijn om geen vertekend beeld te geven.

Een kaartje dat ik voor Doorbraak maakte bij een artikel van me.

Enkele basiskenmerken zijn noodzakelijk. Windrichting (oriëntatie), schaal, bronnen enzovoort. Iets dat helaas bij veel media en uitgevers totaal veronachtzaamd wordt.

Kaartje dat ik voor Doorbraak maakte bij een artikel van me.

Belangrijk is ook dat je toont waar het over gaat. Zoals bij volgende kaartje over de Natura 2000-gebieden in Turnhout. Die blijken bijna geheel te bestaan uit militaire domeinen.

Kaartje dat ik maakte over Natura 2000 gebieden in Turnhoutse.
Met een overzichtskaart met gebieden, gemeentegrenzen en situatie in buurlanden.

Cartografisch kan je ook spelen met bepaalde opmaak. Als het maar correct blijft.

Hier zie je dat als je alle kaartlagen juist gebruikt en die uitlicht soms blijkt dat alles binnen de wettelijke straal van de VEN-gebieden valt en dus een bouwstop ontstaat in Koksijde.

Voor wetenschappelijke publicaties is het vinden van de juiste databanken en shapefiles essentieel. Zoals bij volgende kaart van de oude bisdommen. Extra moeilijkheid is de kleur die soms vervangen moet door zwart-wit of grijswaarden wegens de uitgave in een boek of tijdschrift.

Het voordeel is dat na veel werk verschillende kaarten gemaakt kunnen worden op basis van dezelfde verzameling informatie.

Essentieel is zorgvuldig gebruik van legendes en symbolen.

Een niet gebruikte versie van een kaart voor een boek.
Ander voorbeeld van een niet gebruikte kaart voor een boek.

Als u op zoek bent naar cartografisch werk voor uitgaven aarzel niet contact op te nemen.