De clan De Beefe is de rode draad in een verhaal van een unieke continuïteit die de Luikse uurwerkmakerskunst kende. De gezamenlijke origine van de uurwerkmakerij ligt in de Zuidelijke Nederlanden en meer bepaald in de Waalse gebieden: Henegouwen en het Luikse.

Waar de Henegouwse en de Frans-Vlaamse en Brabantse uurwerkmakers door gebrek aan grondstoffen en door oorlogen reeds in de 16de eeuw hun kennis en kunde zagen teloor gaan (door emigratie), bleef de Luikse kennis bestaan tot de Franse revolutie. Uiteraard integreerden de Luikenaars de vernieuwingen uit andere centra.

De Franse uurwerksector ontstond door inwijkelingen zoals Cuper uit Luik in Blois en inwijkelingen uit Frans-Vlaanderen in Abbeville en later andere Franse steden. Centra zoals Londen bouwden volledig op kennis uit de Nederlanden. Om dit verhaal te vertellen gebruiken we de familie De Beefe die van eind 17de eeuw tot net voor de 1789 steeds tot de Europese top behoorden in het hertogdom Limburg en het Prinsbisdom Luik.

Een lijstje met signaturen van klokkenmakers vindt u op de volgende pagina.