Categorie: Politiek


  • De Europese Commissie wil een verordening invoeren die platformen op het Internet verplicht om alle visuele communicatie en URL’s te scannen op kindermisbruik. Die verordening kreeg de bijnaam Chatcontrol. Donderdag 20 juni zouden de lidstaten van de Europese Unie dit goedkeuren, maar op het allerlaatste moment werd die stemming uitgesteld. Omwille van een storm van…

  • De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek opgestart naar de Vlaamse subsidies aan drie natuurverengingen tussen 2003 en 2018. Dit gebeurde op basis van een klacht. Waarover gaat het? Het gaat over subsidies van het Vlaams Gewest en verschillende lokale besturen aan Natuurpunt Beheer, Limburgs Landschap en Vzw Durme. Deze verenigingen doen aan natuurbeheer en…

  • Het partijprogramma van cd&v leest als een brochure van een Vlaams ministerie. Veel ronkende aannames en politiek correcte zwijmelarij over klimaatverandering, energietransitie en dergelijke. Tussen al dat trendy ambtenarees stonden toch enkele opvallende dingen over energie en renovatie. Zo meent cd&v dat de elektrificatie efficiëntiewinst zal opleveren en zal leiden tot ‘vermindering van het totale…

  • In verkiezingsprogramma’s staan soms merkwaardige zaken. De partij van de voorzitter van de raad van bestuur van Fluvius, Wim Dries (cd&v), wil de Vlaamse netbeheerder naar de beurs brengen. Daarnaast moet Fluvius regelmatig groene obligaties uitgeven. In navolging van de staatsbon van minister van financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). De noodlijdende netbeheerder voor gas en…

  • Hoewel Open Vld volledig meegaat in de visie van de Europese Commissie om van de EU een energie-unie te maken en dus enorme middelen in te zetten op waterstof, hernieuwbare energie uit windmolens en zonnepanelen zitten er een paar toch wel opmerkelijke zaken in hun partijprogramma qua energiebeleid. Het opvallendste is een uitzondering voor de…

  • In het partijprogramma van Vooruit staat iets heel vreemds. Een nieuw soort Freyafactuur. Ten eerste willen ze de renovatieplicht versnellen: ‘Bovendien wil Vooruit aan een hoog tempo – en dus veel sneller dan vandaag gebeurt door de Vlaamse regering – alle huizen en bedrijven in Vlaanderen isoleren.‘ Dat willen ze doen via een heel omslachtige…

  • De fameuze uitstap uit het Energiehandvestverdrag die minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) doordrukte blijkt een lege doos. Eigenlijk is wat 30 mei 2024 onder het Belgische EU-voorzitterschap gebeurde een vaudeville. De ‘belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap’ zoals Van der Straeten het noemde op haar eigen website blijkt een symbooldossiertje. En dan…

  • Tinne Van der Straeten loodste de EU uit het Energiehandvestverdrag, maar België blijft lid. De Belgische regering is geen voorstander om uit het Energiehandvestverdrag te stappen. Toch loodste minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) als tijdelijk EU-voorzitter de EU en Euratom uit datzelfde verdrag. Pikant detail: België blijft wel lid, maar mag zich…

  • Federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kent de intergouvernementele organisaties (IGO’s) rond haar beleidsdomein goed. Haar gehele termijn lobbyde ze zeer intensief bij al die verdragsorganisaties waar ze als regeringslid een stoel aan de tafel had. En hoewel de meeste van die organisaties een tamelijk obscuur leven leiden en nauwelijks een burger…

  • Hieronder een stukje van me dat op 29/03/2017 bij Knack verscheen. Helaas nog niks aan actualiteit ingeboet. ‘Wanneer gaan we het veroorzaken van hongersnoden eindelijk als een oorlogsdaad beschouwen en de regimes verantwoordelijk aanpakken en met pek en veren de internationale gemeenschap uitdrijven?’ Aldus Lode Goukens. Stel u een klasje pubers voor in 2117. De…