Categorie: Politiek


  • De fameuze uitstap uit het Energiehandvestverdrag die minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) doordrukte blijkt een lege doos. Eigenlijk is wat 30 mei 2024 onder het Belgische EU-voorzitterschap gebeurde een vaudeville. De ‘belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap’ zoals Van der Straeten het noemde op haar eigen website blijkt een symbooldossiertje. En dan…

  • Tinne Van der Straeten loodste de EU uit het Energiehandvestverdrag, maar België blijft lid. De Belgische regering is geen voorstander om uit het Energiehandvestverdrag te stappen. Toch loodste minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) als tijdelijk EU-voorzitter de EU en Euratom uit datzelfde verdrag. Pikant detail: België blijft wel lid, maar mag zich…

  • Federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kent de intergouvernementele organisaties (IGO’s) rond haar beleidsdomein goed. Haar gehele termijn lobbyde ze zeer intensief bij al die verdragsorganisaties waar ze als regeringslid een stoel aan de tafel had. En hoewel de meeste van die organisaties een tamelijk obscuur leven leiden en nauwelijks een burger…

  • Hieronder een stukje van me dat op 29/03/2017 bij Knack verscheen. Helaas nog niks aan actualiteit ingeboet. ‘Wanneer gaan we het veroorzaken van hongersnoden eindelijk als een oorlogsdaad beschouwen en de regimes verantwoordelijk aanpakken en met pek en veren de internationale gemeenschap uitdrijven?’ Aldus Lode Goukens. Stel u een klasje pubers voor in 2117. De…

  • Veel consumenten ergeren zich te pletter over de vaste doppen op flesjes en drankkartons. Die ergernis zal nog toenemen want het wordt een verplichting vanaf 3 juli 2024. De regelgeving komt uit een Europese richtlijn uit 2019, maar van wie kwam het idee en welk probleem lost het op? Vanaf 3 juli 2024 zijn al…

  • De Europese verkiezingen, dus voor het Europees parlement, laten het grote publiek koud. Buiten wat familie, vrienden en de direct betrokkenen lijkt zelfs de pers zeer moeilijk warm te maken. En als de pers dan iets probeert op te zetten dan valt het enorm tegen. Keer op keer. Voor de tweede keer proberen de Europese…

  • 15.000 km spoorwegen in Europa verdwenen 2023 was een recordjaar qua files. Nog nooit was het spoor zo onbetrouwbaar. De regering De Croo heeft niettemin een recordbedrag geïnvesteerd in de spoorwegen. Tussen 2023 en 2032 gaat Infrabel 16,4 miljard euro ontvangen. De vertragingen breken records en ondertussen groeien de files nog dagelijks. Bepaalde politici en…

  • De Vlaamse overheid wist al in 2021 dat het EPC-label compleet ongeschikt is voor beleid. Toch besloten ze om het te gebruiken als instrument voor de renovatieplicht, het uitdelen van EPC-labelpremies, het toekennen van goedkope renovatieleningen, het reguleren van de huurindexering enzovoort. Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor gebouwen is een vondst van de Europese Commissie. Die…

  • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #52 op 5 november 2017. Wie in Antwerpen nog wil parkeren moet net als in Utrecht en vele andere steden zijn nummerplaat of kenteken ingeven. Niet alleen is er het tijdverlies om in de rij te staan bij automaten waar mensen hun kenteken ingeven en zelfs niet…

  • Dit artikel verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #66 op 14 september 2018. De echte verkiezingsfraude gebeurt niet in de stemcomputers maar in de partijhoofdkwartieren. Niet de stemcomputer vormt een bedreiging, maar de praktijken omtrent aanbestedingen en lijstvorming bij verkiezingen. De lijststem en het opvolgerssysteem zijn gevaarlijker dan eender welke hacker voor de democratie. De…