Categorie: Politiek


  • Een Europese unie van dirigisme en centralisme Margaret Thatcher zorgde voor evenwicht tussen twee visies op de EU. Door de brexit stevent de EU af op Frans-Duitse dominantie. De brexit is het slechtste wat de Europese Unie kon overkomen. Met de Britten verdween de enige grote lidstaat die een tegengewicht kon vormen voor de machtsgreep…

  • Dinsdag 2 juli is de eerste schooldag voor 67 nieuwe verkozenen in het Vlaams Parlement. Op 26 juni mochten ze al een dagje de sfeer komen opsnuiven. Op 9 juni werden 124 volksvertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement verkozen. 39 nemen voor het eerst een parlementair mandaat op. Twee daarvan zijn opvolgers zoals Andy Pieters, de…

  • De Europese Rekenkamer hekelt de gezamenlijk gasaankopen van de Europese Unie. In 2022 in volle energiecrisis als gevolg van de Russische inval in Oekraïne besloot de Raad van de EU massaal gas aan te kopen. Volgens de auditeurs van de Europese Rekenkamer (vergelijkbaar met het Rekenhof in België) leverde dit geen voordelen op. Dat staat…

  • ‘The EU Centre’ is de naam van een nieuw agentschap dat de EU wil opzetten als draaischijf qua kennis over seksueel kindermisbruik. Dat ‘Europees Centrum voor de Strijd tegen Kindermisbruik’ lijkt een wolf in schaapsvacht. De bevoegdheden die ‘the EU Centre’ krijgt zijn immers zeer verregaand. Het gaat hier over een agentschap van de Europese…

  • Op 20 en 21 juni vond een bijeenkomst van de Raad van de EU (vakministers) plaats. Onder Belgisch voorzitterschap. Het leverde weinig nieuws op buiten het uitstel van de beslissing over het omstreden chatcontrol. Maar viel er dan echt niks te melden? Of was het gewoon niet sexy genoeg om vette koppen mee te maken?…

  • De Europese Commissie wil een verordening invoeren die platformen op het Internet verplicht om alle visuele communicatie en URL’s te scannen op kindermisbruik. Die verordening kreeg de bijnaam Chatcontrol. Donderdag 20 juni zouden de lidstaten van de Europese Unie dit goedkeuren, maar op het allerlaatste moment werd die stemming uitgesteld. Omwille van een storm van…

  • De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek opgestart naar de Vlaamse subsidies aan drie natuurverengingen tussen 2003 en 2018. Dit gebeurde op basis van een klacht. Waarover gaat het? Het gaat over subsidies van het Vlaams Gewest en verschillende lokale besturen aan Natuurpunt Beheer, Limburgs Landschap en Vzw Durme. Deze verenigingen doen aan natuurbeheer en…

  • Het partijprogramma van cd&v leest als een brochure van een Vlaams ministerie. Veel ronkende aannames en politiek correcte zwijmelarij over klimaatverandering, energietransitie en dergelijke. Tussen al dat trendy ambtenarees stonden toch enkele opvallende dingen over energie en renovatie. Zo meent cd&v dat de elektrificatie efficiëntiewinst zal opleveren en zal leiden tot ‘vermindering van het totale…

  • In verkiezingsprogramma’s staan soms merkwaardige zaken. De partij van de voorzitter van de raad van bestuur van Fluvius, Wim Dries (cd&v), wil de Vlaamse netbeheerder naar de beurs brengen. Daarnaast moet Fluvius regelmatig groene obligaties uitgeven. In navolging van de staatsbon van minister van financiën Vincent Van Peteghem (cd&v). De noodlijdende netbeheerder voor gas en…

  • Hoewel Open Vld volledig meegaat in de visie van de Europese Commissie om van de EU een energie-unie te maken en dus enorme middelen in te zetten op waterstof, hernieuwbare energie uit windmolens en zonnepanelen zitten er een paar toch wel opmerkelijke zaken in hun partijprogramma qua energiebeleid. Het opvallendste is een uitzondering voor de…