Categorie: Klimaat


 • De Vlaamse overheid wist al in 2021 dat het EPC-label compleet ongeschikt is voor beleid. Toch besloten ze om het te gebruiken als instrument voor de renovatieplicht, het uitdelen van EPC-labelpremies, het toekennen van goedkope renovatieleningen, het reguleren van de huurindexering enzovoort. Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor gebouwen is een vondst van de Europese Commissie. Die…

 • Een groepje Don Quichottes die strijden tegen windmolens hebben een nieuwe troefkaart. Fijn stof afkomstig van wieken of turbinebladen. Ze hekelen dat de milieuverenigingen normaal het voorzorgsprincipe inroepen om allerlei vergunningen te schorsen of te laten vernietigen, maar bij windmolens hullen ze zich plots in stilzwijgen. Waarom? Het is geweten dat de productie van de…

 • In een poging zichzelf een VN-certificaat qua duurzaamheid te geven ging de Vlaamse regering zeer ver. Met subsidies en betaalde opdrachten aan een eigen vzw wil de Vlaamse administratie uitpakken met de zogenaamde sustainable development goals (SDG’s) of duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Eigen lof stinkt luidt het Vlaamse spreekwoord. Dat wil niet zeggen dat…

 • Tijdens de klimaatconferentie COP28 in Dubai werden records gebroken. Meer vliegtuigen, meer overnachtingen, meer deelnemers die luxemenu’s aten in restaurants met airconditioning en vooral meer COP-toeristen. Een klimaatbedevaart voor wie gezien wil worden. Vorig jaar schreef ik meerdere artikels over de COP27. Hoewel ik de COP28 via de media heb proberen volgen, was ik blij…

 • Indoctrinatie 2.0

  Dit stukje van me verscheen in Civis Mundi Digitaal #61 op 30 juni 2018. Het was de voorbode van de klimaatjongeren die door scholen aangezet werden te spijbelen. Na jaren van strijd tegen religieuze indoctrinatie op lagere en middelbare scholen in de jaren 1970 en 1980, leek het onderwijs gezuiverd van het zieltjes winnen. Helaas…

 • De rechter van het Brusselse Hof van Beroep die de klimaatzaak voorzat plantte zes maanden geleden 5 bomen om CO2 uit de atmosfeer te halen. Het gaat om een zogenaamd herinneringsbos onder de slogan Plant for the Planet. Dit roept vragen op over de onafhankelijkheid van de rechter. Het doet trouwens ook denken aan het…

 • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #58 op 5 mei 2018. Wie even nadenkt over de goudmijn die aardolieproducten zijn voor staatskassen van de Europese lidstaten, kan niet anders dan de vraag stellen wat zal gebeuren op het moment de meerderheid van de automobilisten overschakelen op een elektrische auto. Niet dat elektriciteit niet…

 • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #78 van 23 februari 2019. Ondergetekende was vanaf het prille begin deelnemer aan een coöperatieve voor groene energie, maar reeds in 2007 ging dat de foute richting op. Toen nam de raad van bestuur het standpunt in dat ze ook aan politiek moesten gaan doen. Uiteraard ten…

 • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #81 van 6 april 2019. Het heeft weinig aan actualiteit verloren. Wie ouder is dan pakweg 40 zal op school wel geleerd hebben over de Military-Industrial Complex Speech door de afscheidnemende Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower in 1961. Een minder bekende passage op het einde van die speech klinkt…

 • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #77 op 7 februari 2019. In een eerder essay over lage emissiezones schreef ik dat de retributies om de LEZ binnen te rijden en de LEZ-boetes een belasting zijn en discrimineren (en dan voor de zwakkeren in de maatschappij). Nu blijkt ook de wetenschap elk argument om…