Categorie: Klimaat


 • De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek opgestart naar de Vlaamse subsidies aan drie natuurverengingen tussen 2003 en 2018. Dit gebeurde op basis van een klacht. Waarover gaat het? Het gaat over subsidies van het Vlaams Gewest en verschillende lokale besturen aan Natuurpunt Beheer, Limburgs Landschap en Vzw Durme. Deze verenigingen doen aan natuurbeheer en…

 • De fameuze uitstap uit het Energiehandvestverdrag die minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) doordrukte blijkt een lege doos. Eigenlijk is wat 30 mei 2024 onder het Belgische EU-voorzitterschap gebeurde een vaudeville. De ‘belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap’ zoals Van der Straeten het noemde op haar eigen website blijkt een symbooldossiertje. En dan…

 • Veel consumenten ergeren zich te pletter over de vaste doppen op flesjes en drankkartons. Die ergernis zal nog toenemen want het wordt een verplichting vanaf 3 juli 2024. De regelgeving komt uit een Europese richtlijn uit 2019, maar van wie kwam het idee en welk probleem lost het op? Vanaf 3 juli 2024 zijn al…

 • Een studie of working paper van het Federaal Planbureau pakt uit met de conclusie dat de Vlaamse verkeersbelasting de uitstoot van CO2 zou hebben doen dalen. Wie de studie aandachtig leest, stelt dat merkwaardig genoeg niet vast. Het enige wat echt waarneembaar was, blijkt een forse stijging van de verkeersbelastingen op dieselvoertuigen. Op sociale media…

 • De Vlaamse overheid wist al in 2021 dat het EPC-label compleet ongeschikt is voor beleid. Toch besloten ze om het te gebruiken als instrument voor de renovatieplicht, het uitdelen van EPC-labelpremies, het toekennen van goedkope renovatieleningen, het reguleren van de huurindexering enzovoort. Het energieprestatiecertificaat (EPC) voor gebouwen is een vondst van de Europese Commissie. Die…

 • Een groepje Don Quichottes die strijden tegen windmolens hebben een nieuwe troefkaart. Fijn stof afkomstig van wieken of turbinebladen. Ze hekelen dat de milieuverenigingen normaal het voorzorgsprincipe inroepen om allerlei vergunningen te schorsen of te laten vernietigen, maar bij windmolens hullen ze zich plots in stilzwijgen. Waarom? Het is geweten dat de productie van de…

 • In een poging zichzelf een VN-certificaat qua duurzaamheid te geven ging de Vlaamse regering zeer ver. Met subsidies en betaalde opdrachten aan een eigen vzw wil de Vlaamse administratie uitpakken met de zogenaamde sustainable development goals (SDG’s) of duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Eigen lof stinkt luidt het Vlaamse spreekwoord. Dat wil niet zeggen dat…

 • Tijdens de klimaatconferentie COP28 in Dubai werden records gebroken. Meer vliegtuigen, meer overnachtingen, meer deelnemers die luxemenu’s aten in restaurants met airconditioning en vooral meer COP-toeristen. Een klimaatbedevaart voor wie gezien wil worden. Vorig jaar schreef ik meerdere artikels over de COP27. Hoewel ik de COP28 via de media heb proberen volgen, was ik blij…

 • Indoctrinatie 2.0

  Dit stukje van me verscheen in Civis Mundi Digitaal #61 op 30 juni 2018. Het was de voorbode van de klimaatjongeren die door scholen aangezet werden te spijbelen. Na jaren van strijd tegen religieuze indoctrinatie op lagere en middelbare scholen in de jaren 1970 en 1980, leek het onderwijs gezuiverd van het zieltjes winnen. Helaas…