Van der Straeten noemde haar voorzitterschap een belangrijke prestatie. (bron: schermafdruk website TVDS)

De fameuze uitstap uit het Energiehandvestverdrag die minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) doordrukte blijkt een lege doos. Eigenlijk is wat 30 mei 2024 onder het Belgische EU-voorzitterschap gebeurde een vaudeville.

De ‘belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap’ zoals Van der Straeten het noemde op haar eigen website blijkt een symbooldossiertje. En dan nog één met een Belgisch compromis. Un compromis à la belge.

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) die het dossier in de Commissie Energie volgde vat het als volgt samen: ‘Er is geen akkoord binnen België om uit het verdrag te stappen en dus heeft Tinne Van der Straeten dan de trukendoos maar bovengehaald.’

Kamerlid Bert Wollants (N-VA) aan het werk in de Commissie Energie (foto: © Lode Goukens)

Waaruit bestaat die trukendoos? ‘Oorspronkelijk was in de gekoppelde inter se overeenkomst voorzien dat bij een uitstap van de EU, de lidstaten verplicht zouden zijn om de EU te volgen bij de uitstap. Dat is allemaal geschrapt. De EU stapt er dus uit, maar de lidstaten die lid willen blijven kunnen dat inderdaad.’ Aldus Wollants. Daarmee bevestigde hij wat hier al geschreven werd.

Tinne Van der Straeten bereikte dus een akkoord om de EU te laten uitstappen, maar slaagt er niet in een akkoord te maken om België te laten uitstappen.

‘Opvallend, vorig jaar stelde de Europese commissie nog dat een dergelijk duale positie met een deel lidstaten in het ECT en een deel lidstaten uit het ECT aanzienlijke implicaties zou hebben voor de geharmoniseerde aanpak van energie en investeringspolitiek’ vertelde Wollants. 

(…)
In the eyes of the Commission, a partial withdrawal of some member states, or a withdrawal with prior adoption of the reform, would have serious implications for an EU harmonized approach to energy and investment policy.
(…)

Wollants voegt er aan toe dat ‘Wat Tinne Van der Straeten betitelt als “een historisch moment en een belangrijke overwinning voor de verdedigers van klimaatgerechtigheid in heel Europa” dus niet meer is dan een symbolische beslissing waarbij België gewoon partij blijft bij het verdrag.’

Lees ook:

De modus operandi van Tinne Van der Straeten.

De soloslim van Tinne Van der Straeten (Groen) op de Europese Energieraad.


Een reactie achterlaten