Tag: Energieraad


  • Ik geef hier even een overzicht van mijn artikels in Doorbraak rond de mythische prijsplafonds op de energieprijzen. Het begon allemaal met fake news in maart 2022 en het draaide uit op een lege doos en iets geheel anders dan wat de federale regering en minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en premier…

  • De fameuze uitstap uit het Energiehandvestverdrag die minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) doordrukte blijkt een lege doos. Eigenlijk is wat 30 mei 2024 onder het Belgische EU-voorzitterschap gebeurde een vaudeville. De ‘belangrijke prestatie van het Belgische voorzitterschap’ zoals Van der Straeten het noemde op haar eigen website blijkt een symbooldossiertje. En dan…

  • Tinne Van der Straeten loodste de EU uit het Energiehandvestverdrag, maar België blijft lid. De Belgische regering is geen voorstander om uit het Energiehandvestverdrag te stappen. Toch loodste minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) als tijdelijk EU-voorzitter de EU en Euratom uit datzelfde verdrag. Pikant detail: België blijft wel lid, maar mag zich…

  • Federaal minister voor Energie Tinne Van der Straeten (Groen) kent de intergouvernementele organisaties (IGO’s) rond haar beleidsdomein goed. Haar gehele termijn lobbyde ze zeer intensief bij al die verdragsorganisaties waar ze als regeringslid een stoel aan de tafel had. En hoewel de meeste van die organisaties een tamelijk obscuur leven leiden en nauwelijks een burger…

  • Op de informele Energieraad tekende minister Tinne Van der Straeten (Groen) trots met de Europese Commissie en de zonnepanelensector een zonnepanelencharter. Nieuwe spelregels bij openbare aanbestedingen en massale subsidies moeten boeman China helpen verslaan. Tinne Van der Straeten (Groen) mocht als federaal minister voor Energie deze week een informele Energieraad organiseren in het kader van…