Boven op hogere nettarieven komen bij die nettarieven nu ook nog voorschotten in 2025. Betalen voor toekomstige kosten van Fluvius.

De Vlaamse energieregulator Vreg legde eind juni de tariefmethodologie vast voor de jaren 2025 – 2028. Daarbij doet een oude investeringsmethode haar herintrede: de voorschotten. Bij de bestaande nettarieven komt dus nog maar eens een nieuw bedrag dat huishoudens en bedrijven zullen moeten betalen.

Lees en deel mijn artikel op Doorbraak hierover:

4/7/2024 U moet Fluvius vanaf 2025 financieren met voorschotten

Wat extra uitleg:

Bij de bestaande nettarieven komt dus nog maar eens een nieuw bedrag dat huishoudens en bedrijven zullen moeten betalen.

Het gaat om voorschotten om de investeringen in de energietransitie te betalen. De Vlaamse energieregulator VREG spreekt van ‘financiële ondersteuning onder de vorm van voorschotten’.

Momenteel spreekt de VREG nog van de mogelijkheid, want Fluvius moet wel eerst een dossier indienen. Al lijkt het er sterk op dat die beslissing al genomen is.

Dat voorschotmechanisme doet dus een herintrede. De VREG beweert daarvoor een goede reden te hebben: ‘in het geval van grote schokken in kosten’ kan de distributienetbeheerder moeilijk wachten ‘op de recuperatie van kosten via de nacalculatie’. De afrekening dus.

In praktijk betekent dit trouwens dat de huishoudens en de bedrijven de financiering moeten voorschieten voor kosten die niet gerelateerd zijn aan hun werkelijk verbruik. Het is een voorschot op toekomstige inkomsten van Fluvius.

De manier waarop de VREG het voorschotmechanisme wil invoeren is bijzonder ingewikkeld. De VREG bepaalt de maximale hoogte van de nettarieven die Fluvius mag aanrekenen. Bepaalde kosten mag Fluvius gewoon doorrekenen, andere niet.

In dit geval gaat het over kosten die ze niet zomaar mogen doorrekenen. Kosten die gereguleerd zijn. Door de regulator op basis van het Energiedecreet en het Energiebesluit.

Daarom komen de voorschotten in de zogenaamde ‘endogene’ kosten. De distributienetbeheerder zou voortaan ‘voorschotten op de toekomstige endogene inkomsten’ mogen aanrekenen.

Hoeveel en welke ‘toekomstige inkomsten’ mag Fluvius aanrekenen? Het jaarlijks bedrag van het voorschot mag maximaal 5% ‘van het basisgedeelte van het toegelaten inkomen inzake endogene kosten voor het jaar 2025’ zijn. Een stijging van dat zogenaamde endogene kosten met 5,3%.

Aangezien het voorschot als financieringsbron voor de distributienetbeheerder dient, heeft dat een gevolg. In de nettarieven zit immers al een kapitaalkostvergoeding. Dat zou tot dubbele aanrekening kunnen leiden. Dus twee keer voor hetzelfde betalen.

Fluvius moet daarom de voorschotten uit die kapitaalkostvergoeding halen. Maar hoe?

Volgens de VREG biedt de nieuwe tariefmethodologie ‘een kader aan Fluvius om haar essentiële taken te vervullen en de nodige investeringen te doen met het oog op de energietransitie’.

Het voorschotmechanisme moet bijdragen aan ‘de financiering van grote investeringen in het elektriciteitsnet en financiële stimulansen om innovatie op het vlak van net- en databeheer te ondersteunen’. Verwijzen ze hiermee naar de uitrol van de digitale meters die veel duurder uitvalt?

De VREG legt later dit jaar het toegelaten inkomen voor de distributienetbeheerders voor 2025 vast op basis van de nieuwe tariefmethodologie. Het is voorspelbaar dat Fluvius daarin voortaan ook voorschotten zal mogen aanrekenen.

Lees misschien ook het achtergrondstuk over de nieuwe tariefmethodologie van de VREG op deze site.


Een reactie achterlaten