Tag: Antwerpen


  • De zeer zeldzame tafelklok waar ik net klaar mee ben, is gesigneerd C. De Behaigne A Louvain. Ze dateert uit het begin van de achttiende eeuw, maar vertoont technisch veel kenmerken van een laat zeventiende eeuwse tafelklok. Het kastje valt tussen 1710 en 1725 te dateren, maar het uurwerkmechanisme vertoont alle kenmerken van een Haagse…

  • Vandaag was er weer een bijzonder interessant boekje op een Franse veiling. Helaas wat duur voor mijn beurs. 600 euro werd het afgehamerd. Dat wil zeggen zonder de veilingkosten enzovoort. Eigenlijk nog niet duur voor zo’n kunstwerkje. Maar zoals altijd weerhoudt dat me niet te vertellen wat nu zo bijzonder is aan dat boek. En…

  • In Frankrijk werd vandaag een schilderij geveild dat toegeschreven werd aan één van de grootste mysteries qua schilders van de late zestiende eeuw. De Antwerpenaar Jacob De Backer. De experten spraken van De Backer en atelier en onbedoeld kregen ze gelijk. Het onderwerp was Lot en zijn dochters. Een schandaleus verhaal uit het Bijbelboek Genesis…

  • Op een veiling in Rome bij Casa d’Aste Babuino kwam vandaag een zeer groot schilderij langs dat heel interessant is. De gelukkige koper moest maar 1000 euro betalen (te vermeerderen met kosten uiteraard). Het gaat om een olieverf op doek van 183 x 143 cm. Een fors werk dus. En zoals u al kon raden…

  • Op een Franse veiling ging dit schilderij voor 2500 euro onder de hamer (zonder kosten). De schatting was 1500 tot 2000 euro. Olieverf op paneel, 49 x 65 cm. Best een fraai stuk, maar met een scheur in het paneel (of beter gezegd de planken kwamen uit elkaar). Door het beruchte Franse expertisehuis Cabinet Eric…

  • In mijn onderzoek stuitte ik jaren geleden op een onbekende Zuid-Nederlandse schilder genaamd Jean Martin Stella en dat zorgde voor verwarring. Hij bleek een tijdgenoot en naamgenoot te hebben die een hoge functie had bij de Staten Generaal. Jehan Martin Stella was zijn naam. De Stella die ik zocht was de ontwerper van de prent…

  • In 2017 verscheen dit schilderij op een veiling. Het is een voorstelling van Sint Norbertus. En daar valt één en ander over te zeggen. Dat heeft alles te maken met het lobbywerk van de Nederlandse premonstratenzers om de man heilig te verklaren. In de jaren 1570 waren de premonstratenzers met hun rijke abdijen in de…

  • Een bijzondere allegorie is die van Fortuna. Een fors werk. Liefst 142 x 186 cm. Olieverf op doek. Het toont niet enkel Fortuna, maar ook Antwerpen in de achtergrond. In voor- en tegenspoed. Het doek dateert van tussen 1590 en 1610. Fortuna was de Romeinse godin van het toeval of van het lot, zowel van…

  • De Antwerpse jezuïet Carolus Scribanus schreef twee boeken over Antwerpen. Lofzangen in het neolatijn. Daarin vergeleek hij de Antwerpse kunstenaars met voorbeelden uit de klassieke oudheid. De boeken werden in 1610 door Jan Moretus uitgeven. Het zijn dus Plantijnse drukken zoals dat heet. Antverpia en Origines Antverpiensium zijn twee boeken die eigenlijk best meer aandacht…

  • Op een veiling in Frankrijk hamerde de veilingmeester vandaag een Bijbel af op 18.000 euro zonder kosten. Een Bijbel uitgegeven door een Antwerpse drukker in Venetië. De schatting was 300 tot 500 euro. Het ging om de ontzettend invloedrijke Hebreeuwse Bijbel van Daniel Bomberg. De Bijbel die bij Plantijn gebruikt werd als bron voor de…