Tag: censuur


  • Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #81 van 6 april 2019. Het heeft weinig aan actualiteit verloren. Wie ouder is dan pakweg 40 zal op school wel geleerd hebben over de Military-Industrial Complex Speech door de afscheidnemende Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower in 1961. Een minder bekende passage op het einde van die speech klinkt…

  • Twee boeken voor de bibliotheek van Brussel 11 oktober 1756 publiceerde Karel van Lotharingen een plakkaat waarin hij alle drukkers in de Oostenrijkse Nederlanden verplichtte twee exemplaren van hun uitgaven te bezorgen bij de bibliotheek van de stad Brussel. De landvoogd voerde dus eigenlijk het wettelijk depot in. Karel Van Lotharingen was een verlicht vorst…