Dit essay verscheen eerder in Civis Mundi Digitaal #81 van 6 april 2019. Het heeft weinig aan actualiteit verloren.

Wie ouder is dan pakweg 40 zal op school wel geleerd hebben over de Military-Industrial Complex Speech door de afscheidnemende Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower in 1961. Een minder bekende passage op het einde van die speech klinkt bijzonder profetisch:

Today, the solitary inventor, tinkering in his shop, has been overshadowed by task forces of scientists in laboratories and testing fields. In the same fashion, the free university, historically the fountainhead of free ideas and scientific discovery, has experienced a revolution in the conduct of research. Partly because of the huge costs involved, a government contract becomes virtually a substitute for intellectual curiosity. For every old blackboard there are now hundreds of new electronic computers. 

The prospect of domination of the nation’s scholars by Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present and is gravely to be regarded. Yet, in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientifictechnological elite. 

It is the task of statesmanship to mold, to balance, and to integrate these and other forces, new and old, within the principles of our democratic system — ever aiming toward the supreme goals of our free society.[i]

Na het militair industrieel complex is er volgens dezelfde formule al decennia een klimaatindustrie actief. Een klimaatindustrie die steeds meer de macht overneemt en de maatschappelijke balans verstoort. Een complex dat de principes van het democratische systeem aan het wankelen brengt.

Wiens brood men eet diens woord men spreekt luidt het eeuwenoude spreekwoord en daar waarschuwde Ike juist voor. Als oud-generaal, geallieerde opperbevelhebber en president van de Verenigde Staten kon hij het weten wat betreft de militaire industrie.

Wetenschappers die de hypothese van de geldschieters niet onderschrijven worden uitgerangeerd. Ofwel door ze te ridiculiseren, te criminaliseren of gewoon te ontslaan. Studenten die papers inleveren waar kritiek op het klimaatdrammen in voorkomt, verliezen punten of zakken botweg. De universiteiten en hogescholen propageren een klimaatgeloof en verklaren een wetenschappelijk nog steeds niet bewezen menselijke oorzaak van de klimaatverandering als boven elke discussie verheven. De science has settled. Die gefingeerde consensus heeft als enige doel het opzetten van social engineering en het heffen van belastingen. Eigenlijk dus een soort van neocommunisme inclusief wetenschappelijk marxisme. De overheid kweekt dus kandidat naoeks (Кандидат наук). Deze klimaatapparatsjiks zouden wel gek wezen mochten ze de poten onder hun eigen bestaan uitzagen. Deze baantjesmachine houdt zichzelf aan de gang en zal alles in het werk stellen uit eigenbelang.

Waarom toch? Omdat de oude drogreden dat niemand tegen het leefmilieu kon zijn bij de gepluimde burgers steeds minder effect heeft. De burger staat echter alleen tegen een klimaatkongsi. Langs de ene kant zijn er NGO’s die fondsen moeten werven om hun eigen salarissen en middelen te financieren. Langs de andere kant is er de overheid die twee oeroude motieven heeft: geld uit de zakken kloppen en anderzijds macht uitoefenen. Macht die zich vertaalt in het steeds verder afkloven van het been “individuele vrijheid”. Een individuele vrijheid die zich onder andere uit in mobiliteit of bewegingsvrijheid. In plaats van de infrastructuur te verbeteren met het oog op meer welvaart, kiest die overheid voor het inperken van de bewegingsvrijheid van haar burgers door tollen, bemoeizucht en het uitmelken van de automobilisten. Wie zijn vrijheid wil behouden dokt af. Stilaan breidt die olievlek van afpersing via belastingen, taksen en tollen zich uit tot elke vorm van energie. De stroom- en gasrekeningen zijn een tweede alternatieve blauwe of bruine envelop van de belastingdiensten. Vroeger zou zoiets uitbuiting of exploitatie van de middenklasse en de arbeiders geheten hebben. Nu heet het bijvoorbeeld “klimaatwet”. Eenmaal de klimaatzwendel ingeburgerd en opgesoupeerd zal de klimaatkongsi wel een volgend onderwerp vinden om te belasten onder het mom van een vaag algemeen belang en vervellen tot een nieuw complex.

Censuur

Uiteraard beginnen de burgers te morren. Dus censureren de meesters van de klimaatindustrie het wetenschappelijke onderzoek zeer efficiënt. Terwijl voor alle onderzoek over “klimaatwetenschap” budgetten vrijelijk beschikbaar blijken voor wie de gewenste hypotheses onderschrijft en dus instrumentaliseerbare resultaten aanlevert, legt de overheid doelbewust de fondsen droog voor wie andere hypotheses wil onderzoeken. Zoiets is niet meer of niet minder dan het vermoorden van de vrije wetenschappelijke vinding. Een voorbeeld ter illustratie. Antropologische en paleologische onderzoeken over de interactie tussen moderne mensen en neanderthalers krijgen bijvoorbeeld een klimaatdraai zodat een persbericht van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen de wereld ingestuurd kan dat de “ecologische voetafdruk” van de moderne mens de oorzaak van het uitsterven van de megafauna zoals de mammoeten zou zijn.[ii] Wie het wetenschappelijke artikel leest, vindt nergens bewijs voor die boude stelling.[iii] De Belgische onderzoekster is trouwens maar de zoveelste auteur in een hele rij en niet eens de corresponderende auteur van de wetenschappelijke publicatie. Hoogstens blijkt indirect dat de moderne mens “liever” mammoetkalveren ving en zo druk uitoefende op de groei van de kuddes. Dat de moderne mens misschien niet in staat was om grote mammoeten te vangen lijkt van geen belang. Wie af en toe documentaires bekijkt over Afrika zal wel weten dat ook de leeuwen vooral olifantenkalveren vangen en de matriarch links laten liggen. Is de ecologische pootafdruk van leeuwinnen dan een voorbode van een massa-extinctie van olifanten?

Deze truc heeft zich al bewezen want in 2017 stuurde het KBIN al volgend persbericht uit: “Zal klimaatsverandering leiden tot meer tong in de Noordzee?” Dat ze in 2016 nog meldden “Europese bevolking flink dooreengeschud tijdens laatste ijstijd” is dus niet van toepassing op andere zoogdieren dan de mens? Die ecologische of klimaatsaus is het glijmiddel om media-aandacht te krijgen en bovenal om geld uit de staatsruif te ontvangen. Reeds decennia geleden wezen meerdere critici op deze perverse belangenvermenging bij het IPPC. Het beruchte klimaatpanel van de Verenigde Naties dat alle klimaatmaatregelen moet rechtvaardigen. Deze trend zet zich nu in alle geledingen van de overheid en de wetenschappelijke instellingen door.

Klimaatzwendel

Omdat budgetten dus steeds meer politiek correct verdeeld worden, is van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek nauwelijks nog sprake. Ernstiger blijkt dat op die manier een klimaatzwendel ontstaat waarbij onderzoekers hypotheses en conclusies opdissen die aansluiten bij wat de geldschieter (de overheid dus hoofdzakelijk) wenst. Wenselijke wetenschap, maar helaas vaak wel het soort wetenschap met niet-reproduceerbare resultaten. Gegevens worden gemasseerd of zelfs gemanipuleerd zoals het KNMI deed met de hittegolven die “gehomogeniseerd” werden, waardoor het beeld ontstond dat recent meer hittegolven in de Bilt gemeten werden. De feitelijke metingen daarentegen tonen het tegendeel aan. Tot 1951 waren er aanzienlijk meer hittegolven, maar dat paste niet in het plaatje van de klimaatzwendel die onderzoekers moeten opzetten om financiële middelen te bekomen. Het kritische rapport van wetenschapsjournalist Marcel Crok en anderen over deze verdwenen hittegolven werd vakkundig uit de media gehouden en het KNMI ridiculiseerde Crok en co door te beweren dat op de studie ingaan “teveel eer” zou zijn voor de critici.[iv] Een nogal paradoxale toestand gezien de enorme heisa de afgelopen jaren rond wetenschapsfraude (cfr Diederik Stapel en Don Poldermans). Toch oordeelde zelfs de Telegraaf  dat het KNMI boven elke verdenking stond ondanks de feiten en schrapte vervolgens een reeds geschreven en ingepland artikel na tussenkomst van de hoofdredacteur. Zelfs op basis van de gepubliceerde methode konden onafhankelijke onderzoekers de berekeningen om de temperatuur aan te passen niet reproduceren! Dat het KNMI oude metingen aanpast om ze in hun kraam te laten passen kan slechts twee zaken betekenen: ofwel was het KNMI vroeger onbetrouwbaar ofwel werd het KNMI ondertussen onbetrouwbaar. Beide conclusies zijn op zijn minst zorgwekkend. De doofpotoperatie en de desinformatie van het KNMI is op zijn minst bevreemdend.[v]

Het fenomeen is jammer genoeg niet enkel bij “klimaatwetenschap” waar te nemen is. Klassieke opleidingen worden vakkundig drooggelegd en alle onderzoek in de menswetenschappen moet richting genderstudies, interculturaliteit, diversiteit enzovoort. Voor ouderwetse neerlandistiek of de eigen cultuur en erfgoed is geen geld meer, net zomin als voor oude kunst en historisch of sociologisch onderzoek dat geen politiek correcte modegrillen achternaholt. Wie weet dat bijna de complete wetenschappelijke productie uit de Sovjetunie (1917-1991) ondertussen waardeloos oud papier blijkt, moet zich stilaan afvragen of al die onderzoeken met klimaatbril geen hopeloze verkwisting zijn. Eisenhower sprak wellicht profetische woorden toen hij zei ‘public policy could itself become the captive of a scientifictechnological elite’. De vraag dient daarom gesteld of het openbaar beleid in West-Europa in de wurggreep geraakte van een klimaatwetenschappelijke elite.

Bibliografie:

Dijkstra, Frans. “Commentaar op de homogenisatie van dagelijkse temperaturen van de KNMI hoofdstations.”

Wißing, Christoph, Hélène Rougier, Chris Baumann, Alexander Comeyne, Isabelle Crevecoeur, Dorothée G. Drucker, Sabine Gaudzinski-Windheuser, Mietje Germonpré, Asier Gómez-Olivencia, Johannes Krause, Tim Matthies, Yuichi I. Naito, Cosimo Posth, Patrick Semal, Martin Street, and Hervé Bocherens. 2019. “Stable isotopes reveal patterns of diet and mobility in the last Neandertals and first modern humans in Europe.”  Scientific Reports 9 (1):4433. doi: 10.1038/s41598-019-41033-3.


[i] http://avalon.law.yale.edu/20th_century/eisenhower001.asp

[ii] https://www.naturalsciences.be/nl/professionals/pressroom/alldocs

[iii] (Wißing et al. 2019)

[iv] https://klimaatgek.nl/document/De%20homogenisatie%20van%20De%20Bilt%20def.pdf

[v] https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/homogenisatie-zorgt-voor-betrouwbare-temperatuurreeksen

http://www.fransdijkstra.eu/index_htm_files/CommentaarHomogenisatie.pdf

(Dijkstra)

https://www.nvbm.nl/meteorologica/archief/2019/maart-2019

Een reactie achterlaten