Tag: Blaeu


  • Hoewel het bovenstaande boek als primaire bron net buiten de door mij bestudeerde periode valt, gaat het geheel over die periode (dus een secundaire bron). Bovendien verscheen het boek voor het einde van de Tachtigjarige Oorlog. Het is de eerste druk uit 1642 van de eerste twintig boeken gebonden in een perkamenten band met de…

  • Het was een losse kaart in een onooglijke eiken kadertje achter glas. De tekst in de legende luidde: “Antwerpiae noblissimi totius orbis terrarum emporii typus anno MDXCVIII 4”. Op een online veiling in Charleroi bestond de kans natuurlijk dat het een reproductie was, maar daar zag het niet naar uit. Het was ook de echte.…

  • Puzzelen om te dateren Iedereen die met boeken, kaarten en klokken bezig is, kent het probleem van de datering. Een jaartal in Latijnse cijfers valt best mee al bestaan er rare typografische voorstellingen. Een leuke wetenswaardigheid zijn dan de chronogrammen. Bij een chronogram moet de lezer de Romeinse cijfers (de letters I, V, X, D,…

  • Illegale drukken

    “De drukpers is vrij”, maar ze was niet altijd vrij. Net zoals bij alles wat verboden wordt, bleek een verboden boek lucratief. Tevens drukten enkele drukkers ook boeken voor de uitvoer. Die export-productie was niet altijd om de gelijkgestemden in het buitenland van leesvoer te voorzien, maar gewoon het leveren van bestsellers. Niet zelden drukten…