Tag: Filip Van Acker


  • Een groepje Don Quichottes die strijden tegen windmolens hebben een nieuwe troefkaart. Fijn stof afkomstig van wieken of turbinebladen. Ze hekelen dat de milieuverenigingen normaal het voorzorgsprincipe inroepen om allerlei vergunningen te schorsen of te laten vernietigen, maar bij windmolens hullen ze zich plots in stilzwijgen. Waarom? Het is geweten dat de productie van de…