Op een veiling in Frankrijk hamerde de veilingmeester vandaag een Bijbel af op 18.000 euro zonder kosten. Een Bijbel uitgegeven door een Antwerpse drukker in Venetië. De schatting was 300 tot 500 euro.

Het ging om de ontzettend invloedrijke Hebreeuwse Bijbel van Daniel Bomberg. De Bijbel die bij Plantijn gebruikt werd als bron voor de beroemde Polyglotbijbel die Plantijn uitgaf voor de Spaanse koning Philips II. Onderzoek wees uit dat Benito Arias Montano en het team van Plantijn vooral die editie gebruikte en niet de officieel erkende in Spanje uitgegeven Hebreeuwse Bijbel.

Dat was riskant, maar de samenstellers oordeelden dat dit overigens verboden boek te belangrijk was om de juiste editie in Hebreeuws van het Oude Testament uit te geven.

Bomberg werkte met zijn eigen Hebreeuwse lettertypes en zijn publiek waren de Italiaanse Joden. Het vermoeden bestaat dat Bomberg zijn manuscripten haalde bij Joodse vluchtelingen uit het Ottomaanse Rijk. Na de val van Constantinopel lokten Italiaanse steden zoals Venetië Joodse vluchtelingen en die brachten naast Hebreeuwse boeken ook klassieken in Grieks en Latijn mee.

Deze set boeken van vier volumes was ooit eigendom van de familie Beroaldi.

De uitgave dateert van 1521. Wat vroeg is. En uit de beginperiode van de hervorming. Bomberg bleef katholiek. Hij kreeg trouwens de toestemming van de paus voor zijn Talmoed.

Bomberg stierf in Antwerpen op 21 december 1553. Plantijn wist de hand te leggen op de lettertypes van Bomberg en zo bepaalden Bomberg en later Plantijn de Hebreeuwse typografie. Pas in 1567 (onder Alva dus) kocht Plantijn definitief de hele lettercollectie van de erfgenamen.

Volumes I telt 158 bladen waarvan 1 blanco. Deel II : 118 vellen, Deel III : 121 vellen. Deel IV : 132 vellen waarvan 2 blanco.

De tekst bevat slecht enkele houtgravures. De boekband is uit de 19de eeuw.


Een reactie achterlaten