Tag: Raingo


  • Twee boeken voor de bibliotheek van Brussel 11 oktober 1756 publiceerde Karel van Lotharingen een plakkaat waarin hij alle drukkers in de Oostenrijkse Nederlanden verplichtte twee exemplaren van hun uitgaven te bezorgen bij de bibliotheek van de stad Brussel. De landvoogd voerde dus eigenlijk het wettelijk depot in. Karel Van Lotharingen was een verlicht vorst…