Tag: Collegiium Trilingue


  • Bespreking van: Nicolaes Cleynaerts, Christenhond tussen moslims. Uitgeverij Davidsfonds/Standaard, Leuven/Antwerpen, 2018. Deze recensie verscheen eerder in oktober 2018 in Civis Mundi. De historische roman is een vorm van literaire fictie. Eén subgenre binnen het genre dat compleet gedemodeerd lijkt is de literaire of geromanceerde biografie van een historische figuur. Het heeft iets van oudbakken jeugdboeken en mist de wetenschappelijke sérieux,…