Campagne tegen chatcontrol 2.0

‘The EU Centre’ is de naam van een nieuw agentschap dat de EU wil opzetten als draaischijf qua kennis over seksueel kindermisbruik. Dat ‘Europees Centrum voor de Strijd tegen Kindermisbruik’ lijkt een wolf in schaapsvacht. De bevoegdheden die ‘the EU Centre’ krijgt zijn immers zeer verregaand.

Het gaat hier over een agentschap van de Europese Unie dat in Den Haag niet ver van Europol zal worden opgericht als onderdeel van de onlangs uitgestelde chatcontrol-verordening. Deze verordening wil het scannen van alle privé-communicatie op beelden van (seksueel) kindermisbruik verplicht maken.

Het plan voor het ‘EU Centre’ ligt overigens al klaar. Opvallend daarbij zijn de wel bijzonder uitgebreide bevoegdheden. Zo krijgt het ‘EU Centre’ via de verordening ‘de meest uitgebreide juridische capaciteit’ in de lidstaten van de EU. De hoofdactiviteit zal bestaan uit het aanleggen van databanken met beelden uit privé-communicatie van alle EU-burgers die ‘mogelijk’ wijzen op kindermisbruik. Beelden uit berichten die operatoren verplicht moeten scannen en doorgeven aan het ‘EU Centre’.

De beslissing om die van operatoren ontvangen beelden vervolgens aan politie en justitie van een lidstaat door geven komt volledig bij het ‘EU Centre’ te liggen. Merkwaardig is dat het ‘EU Centre’ alle ‘vals positieven‘ apart zal bewaren. Niet vernietigen of wissen. Neen, alle privé-beelden worden bewaard. Maar zogezegd in een aparte databank alsof dat een verschil maakt. Dat betekent niet meer of niet minder dan het aanleggen van dossiers over onschuldige burgers die niks met seksueel kindermisbruik te maken hebben. En die persoonsgegevens mogen ze bewaren ‘zolang het nodig is om de databanken up-to-date en kwalitatief te houden’.

De auteurs van het plan binnen de Europese Commissie beweren dat de burger niet ongerust hoeft te zijn. De gegevens zullen ‘onder de hoogste veiligheidsnormen’ worden bewaard. Tot misschien iemand binnen het ‘EU Centre’ of iemand met toegang tot die gegevens een oud sexting-bericht uit iemands jeugd (dat vals positief bleek) kan gebruiken om druk uit te oefenen?

Misbruik door geheime diensten, misdadigers of de overheid is geen spookverhaal. Want de databanken zullen niet enkel voor gekwalificeerde medewerkers van het ‘EU Centre’ toegankelijk zijn. ‘Alle relevante politiediensten en Europol’ kunnen ‘in het kader van lopende onderzoeken’ toegang krijgen. Zelfs NGO’s kunnen volgens de huidige versie van het voorstel toegang krijgen tot de databanken. Met andere woorden elke schimmige vzw die beweert kindermisbruik te bestreiden zou op één of andere manier persoonsgegevens en beelden kunnen raadplegen. Al beweren EU-ambtenaren dat ze daarmee organisaties zoals Child Focus bedoelen.

Na oprichting van het ‘EU Centre’ kan de Europese Commissie wel de regels aanpassen, maar het agentschap zou autonoom werken. Het domein waar het ‘EU Centre’ op werkt kan dus uitgebreid worden op eigen initiatief of op dat van de Europese Commissie.

Ondertussen wordt in de coulissen al heel hard gelobbyd voor de postjes bij het ‘EU Centre’. De federale regering en vooral Open Vld zou bijvoorbeeld proberen de ontslagnemend ‘CEO’ van Child Focus, Heidi De Pauw, naar de directiefunctie van het ‘EU Centre’ te loodsen. Naast een directeur krijgt het ‘EU Centre’ 31 bestuursleden uit de lidstaten. Daarnaast is er ruimte voor 6 directieleden. De planning is om binnen de drie jaar naar ruim honderd Europese ambtenaren te groeien. Het voorlopig geschatte budget is 28,3 miljoen per jaar.

Met ‘the EU Centre’ lijkt Big Brother een nieuwe naam te hebben gekregen.


Een reactie achterlaten