Klimaatmarathon

Verschenen in Civis Mundi Digitaal #81 op 6 april 2019

De Brusselse universiteit VUB organiseerde op 20 maart 2019 een klimaatmarathon van 12u lezingen over het klimaat.[i] De inleiding door rector Caroline Pauwels klonk nogal activistisch en speelde vooral in op het engagement van jongeren rond klimaatverandering. Moet een rector niet oproepen om wetenschappelijk onderzoek te doen los van vaststaande hypotheses? Om te denken en te onderzoeken in plaats van politici te willen overtuigen?

Over de eerste lezing waar politicus Willem-Frederik Schiltz (OpenVLD) met iemand van de dienst diversiteit het decretale (wetgevende) proces uiteenzette zal u hier niks lezen. De complete klimaatmarathon is te bekijken op de site van de VUB.[ii] De cruciale lezing was die van de klimaatwetenschapper van dienst.

klimaatmarathon van de VUB

Prof Dr Wim Thiery van de gemeenschappelijke opleiding van de Katholieke Universiteit van Leuven en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaf tijdens de klimaatmarathon van de VUB een crashcursus klimaatwetenschap. Deze academicus — die ooit opkwam bij de lokale verkiezingen in Beersel voor SPA/Groen— is een uitgesproken believer en klimaatalarmist. De professor voorspelde al jaarlijkse superstormenextreme hittegolven enzovoort. De inleiding begon correct. Zo stelde de professor dat het weer de toestand van de atmosfeer is op een bepaalde plaats en op bepaald moment. Het klimaat is dan weer de statistiek van die toestanden over een langere periode. Op dit statistisch aspect komen we later terug.

Zoals altijd wist het publiek van studenten niet het belangrijkste broeikasgas op te noemen. Dat is uiteraard waterdamp. CO2, methaan, lachgas enzovoort wisten de studenten wel uiteraard. Al deze laatste gassen vormen samen nog niet 1% van alle gassen in de atmosfeer, maar die nuance ontbrak geheel.

Als klimaat statistiek is dan heeft Dr Wim Thiery een probleem. De professor klimaatwetenschap kwam immers met een oneerlijke datavisualisatie:

oneerlijke datavisualisatie

De eerlijke visualisatie is:

dezelfde grafiek met juiste Y-as

Op deze manier geeft een universitaire docent klimaatwetenschap les. De volgende grafiek was in hetzelfde bedje ziek:

weer Y-as die niet op 0 begint om de grafiek te overdrijven

Dergelijke foute en misleidende grafieken leren studenten Inleiding tot de statistiek normaal te vermijden. Dat een gevestigde academicus die fout maakt, is onacceptabel. Als het de moedwillig werd gedaan is het academisch bedrog.

De professor toonde ook een zeer mooie bewegende grafiek van CarbonBrief om aan te tonen dat de mens verantwoordelijk is.[iii] Merkwaardig genoeg was die grafiek een correlatie tussen verschillende grafieken. Correlaties zijn echter geen oorzaak of gevolg. Bovendien stonden bij CarbonBrief geen waarden op de y-as voor de gecorreleerde grafieken.

Thiery begon vervolgens een heel betoog over afgelopen zomer die een “extreem hete zomer” was en hij somde enkele bosbranden en hittegolven op die het nieuws haalden. Vergat hij daar niet even dat hij zelf gezegd had dat weer op bepaalde plaats en bepaald moment was en klimaat statistiek over langere periode? Dus unieke fenomenen zijn plots klimaatgevolgen of klimaateffecten? Zelfs in de cantine zou te merken zijn dat er geen “ajuintjes” of zilveruitjes zijn voor op de martino (een pikant broodje) omdat de opbrengst “gefaald” is door de hittegolf. In zijn alarmistische presentatie citeerde hij vaak Dr Philip Huybrechts (VUB) een andere notoire klimaatalarmist over gletsjers en antarctisch ijs.[iv] De hoeveelheid ijs zou zelfs niet “in evenwicht” zijn met “de huidige opwarming” of “die gletsjer is nog aan het reageren op de opwarming van 20 jaar geleden”, aldus Thiery.

Ook over orkanen beweerde Thiery dat die extremer en destructiever zijn. Ook de stijging van de zeespiegel zou in combinatie met die orkanen de rampen nog verergeren. Zelfs het zand op het strand van Blankenberge is blijkbaar volgens Thiery het slachtoffer van de stijging van de zeespiegel. De erosie van de Vlaamse kust is de schuld van de klimaatverandering.

De klimaatmodellen van Thiery en “de andere weg” om de opwarming te beperken tot 2 graden (celsius wellicht? wat hij er nooit bij zegt) berusten op een scenario. “Het klimaatsysteem is een heel complex systeem” aldus Thiery en hij waarschuwde voor “positieve terugkoppelingen” waardoor evoluties versterkt worden en zo zouden kantelpunten overschreden worden qua zeeijs enzovoort. Met als gevolg het uitsterven van het Amazonewoud en het afsterven van de permafrost waarbij enorme hoeveelheden methaan zouden vrijkomen. De slides bevatten steeds heel activistische titels zoals “aan ons de keuze” en dan plaatjes over zeespiegelstijgingen van 2m. Uiteraard allemaal in de voorwaardelijke wijs.

half Vlaanderen onder zeespiegel[v]

Als dit het niveau van de klimaatwetenschap aan Vlaamse universiteiten is dan dringt de vraag zich op waarom iemand die zichzelf als een “computernerd” omschrijft niet in staat blijkt eerlijke datavisualisaties te tonen. Waar zijn de eigen onderzoeken die al deze uitgesproken alarmistische uitspraken als een crashcursus klimaatwetenschap moeten helpen funderen?


[i] https://vub.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=90f07783-a485-4233-bfbf-a9fb00a7f90f

[ii] http://bit.ly/2HHFRMz

[iii] https://www.carbonbrief.org/category/in-focus/infographics

[iv] http://we.vub.ac.be/nl/philippe-huybrechts

[v] https://www.climatecentral.org


Een reactie achterlaten