Kerk versus heliocentrisme

Antoine Godeau was een erudiete clericus en een van de eerste leden van de befaamde Parijse Académie française. Zijn vertaling van de psalmen werd reeds elders op deze site behandeld, maar zijn publicatie van de geschiedenis van de Kerk bij de Brusselse uitgever Henry Fricx had ook andere gevolgen. De Haagse professor Martinus Van Velden van de universiteit van Leuven gebruikte een passage van Godeau in zijn processen bij de Raad van Brabant in verband met het onderwijzen van copernicanisme in Leuven.

In de fysica herbevestigde van Velden het systeem van Copernicus en voegde hij, in het corrolarium, een passage toe uit de in 1687 te Brussel gepubliceerde Histoire de l’Eglise van Antoine Godeau, bisschop van Vence. Volgens deze auteur was paus Urbanus VIII een aanhanger van de theorieën van Galilei, maar had hij omwille van de schijnbare tegenspraak met de Heilige Schrift, gemeend ze te moeten censureren.”

Het proces dat daar op volgde is buitengewoon gecompliceerd. De Raad van Brabant, de Geheime Raad, Christiaan Huygens en de koning van Spanje waren er bij betrokken. Opnieuw gehoorzaamde van Velden. In 1709 werd hij kanunnik van de Sint-Lambertuskathedraal te Luik, waar hij in 1724 zou overlijden.

Van het bewuste boek zijn exemplaren in de bibliotheken van de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven.

Bibliografie:

Gouy, Jacques de , Airs à quatre parties sur la paraphrase des pseaumes de Messire Antoine Godeau, Paris, Ballard, 1650

Gouÿ, Jacques deAirs a quatre parties, sur la paraphrase des pseaumes de Messire Antoine Godeau. Composez, et divisez en trois parties. Taille; Amsterdam, P. & J. Blaeu, aux depens d’Amedée Le Chevalier, 1691.

Online bronnen: DBNL


Een reactie achterlaten